Władze

Leszek Kędzierawski – Prezes Zarządu

Ireneusz Połeć – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Michał Jurecki

Jakub Pomorski

Filip Szydeł

Jerzy Piskorski

Grzegorz Nowacki