Wsparcie organizacji zatrudniających mieszkańców Lublina – MUP Lublin

Pracodawco – Miejski Urząd Pracy w Lublinie stale realizuje wsparcie adresowane do firm, instytucji i organizacji zatrudniających mieszkańców Lublina.

Aktualnie do rozdysponowania są m.in. środki na:

• Dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej (prace interwencyjne) – 1 251 847,80 zł

• Organizację stażu – 4 494 890,89 zł

• Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 2 342 755,00 zł

Pracownicy Urzędu chętnie doradzą formę pomocy i prześlą wymagane wnioski drogą elektroniczną. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, można skorzystać z kontaktu telefonicznego: 81 466 52 57 lub mailowego: promocjauslug@mup.lublin.pl.