Wysłaliśmy do Ministra Finansów wniosek o przesunięcie terminu zapłaty i rozliczenia CIT-8

W dniu 08.02.2023 r. wysłaliśmy do Ministra Finansów – Pani Magdaleny Rzeczkowskiej pismo z wnioskiem o przesunięcie na stałe terminów złożenia zeznań rocznych CIT-8, zapłaty tego podatku oraz sporządzenia sprawozdań finansowych do 30 czerwca.