Zaopiniowaliśmy i sporządziliśmy rekomendacje w zakresie oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych ZK w ramach projektu „Nowy dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnianie osób osadzonych”

Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie sporządzili opinie i rekomendacje do raportu dotyczącego badania nr 3 w zakresie: Oceny szkoleń i kursów zawodowych organizowanych dla osadzonych ZK w kontekście ich rozwoju zawodowego i osobistego w ocenie wychowawców penitencjarnych, psychologów oraz osadzonych i wśród ich pracodawców, przeprowadzonego w ramach projektu „Nowy dialog – badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnianie osób osadzonych” realizowanego przez Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

Szkolenia i kursy dla osadzonych, to ogromna szansa na naukę nowych, często też pierwszych w życiu umiejętności zawodowych. Zdobywane kompetencje stanowią jeden z elementów przygotowujących do opuszczenia zakładu karnego, w tym bycia aktywnym uczestnikiem rynku pracy.

Projekt jest realizowany od 2019 roku, dotyczy badań w zakresie zatrudniania osób osadzonych. Przebadano już ponad 300 osób i opracowano raport zbiorczy w zakresie przeprowadzonych badań.

Pakiet informacyjny odnośnie projektu, zawierający opracowaną przez nas opinię:

Więcej informacji o projekcie: http://pracodawcy.lublin.pl/nowy-dialog-badania-w-zakresie-ksztalcenia-szkolenia-i-zatrudnienia-osob-osadzonych/