Dofinansowane szkolenia i doradztwo w obszarze zamówień publicznych

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „PZP dla Biznesu”.

Celem projektu jest zwiększona konkurencyjność 383 podmiotów sektora MMŚP z terenu województwa lubelskiego i województwa mazowieckiego oraz ich 383 pracowników (210K i 173M) dzięki skorzystaniu z kompleksowego wsparcia szkoleniowo – doradczego i nabyciu kompetencji z zakresu aktywnego uczestnictwa w rynku zamówień publicznych na terytorium Polski, osiągnięty do 28.02.2021 r.

Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k. zaprasza zatem wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w przedmiotowym projekcie w ramach którego firmy (również działalności jednoosobowe) mogą otrzymać wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa:

Ogólnego z zakresu prawa zamówień publicznych

Czas trwania: 16 godzin

Praktycznego z zakresu prawa zamówień publicznych

Czas trwania: 16 godzin

Ogólnego i praktycznego z zakresu e-zamówień

Czas trwania: 16 godzin

Doradztwa z zakresu prawa zamówień publicznych

Czas trwania: 10 godzin

Ze względu na dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich uczestnicy szkoleń poniosą koszt jedynie 12% wartości udzielonego wsparcia. Zapisy do udziału w projekcie odbywają się:

  • w Siedzibie Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k. w Lublinie (ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin);
  • w Oddziale Kancelarii w Warszawie (ul. Stawki 2A, lok. 146, 00-193 Warszawa);
  • telefonicznie (735 911 878)
  • za pośrednictwem poczty e-mail (pzp@kancelaria-fk.pl)

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można kontaktując się z nami pod wyżej wskazanym numerem telefonu lub mailowo.

PLANOWANE EFEKTY

Efektem przeprowadzonego projektu ma być umożliwienie podmiotom, które wezmą udział w projekcie wejścia na rynek zamówień publicznych, co stanowić będzie szansę na rozwój potencjału tych firm, wzrost ich konkurencyjności oraz rozwój. Indywidualizacja udzielanego wsparcia oraz jego kompleksowość wsparcia, a w szczególności doskonalenie umiejętności praktycznych pozwolą na realny wzrost kompetencji firm oraz umiejętność pozyskania nowych kontraktów w sferze zamówień publicznych.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 2 522 699,51 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 126 131,14 PLN

TERMINY SZKOLEŃ I DORADZTWA

Szkolenia i doradztwo odbywają się cyklicznie, niemal każdego tygodnia, w zależności od zebrania się grupy chętnych. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu.

MONITORING

Monitoring realizacji projektu prowadzony jest na bieżąco i obejmuje zarówno przebieg udzielanego wsparcia, jego aspekty techniczne jak też rezultaty udzielonej pomocy. Szczegółowe informacje prezentowane będą poniżej.

REGULAMIN I DOKUMENTY

Wszystkie dokumenty projektu pobrać można pod >LINKIEM<.

KONTAKT

Zapisy do udziału w projekcie odbywają się:

  • w Siedzibie Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k. w Lublinie (ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin);
  • w Oddziale Kancelarii w Warszawie (ul. Stawki 2A, lok. 146, 00-193 Warszawa);
  • telefonicznie (735 911 878)
  • za pośrednictwem poczty e-mail (pzp@kancelaria-fk.pl)

Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można kontaktując się z nami pod wyżej wskazanym numerem telefonu lub mailowo.