Nowy nabór – Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP – Finansowanie Kapitału Obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw – kolejna klapa?

Został ogłoszony nowy na Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP – Finansowanie Kapitału Obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw. Poprzedni nabór zakończył się fiaskiem z uwagi na brak możliwości złożenia przez przedsiębiorców wniosków. Serwery nie dały sobie rady z tak licznymi zapytaniami.

Obecnie sytuacja zaczyna się powtarzać. Dzisiaj pojawiły się pierwsze problemy z logowaniem i możliwością wprowadzenia danych do wniosków.

Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP – Finansowanie Kapitału Obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw (Strona nie działa)

Informację tę zgłosiliśmy bezpośrednio do ogłaszającego nabór. Czekamy na informację zwrotną. Miejmy nadzieję, że zostanie to szybko naprawione.