Projekt „Akademia Pozytywnej Zmiany”

Ogólnopolski, darmowy projekt  „Akademia Pozytywnej Zmiany” obejmuje program szkoleniowy skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników.

Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy  z sektora mikro-, małych i średnich firm, które w ciągu ostatnich 2 lat poniosły porażkę biznesową – zamknęły swoją działalność i w ciągu ostatnich 6 miesięcy otworzyły się na nowo.

Oferujemy udział w szkoleniach, indywidualnym doradztwie i coachingu. Szkolenia i spotkania realizowane są indywidualnie w formie stacjonarnej, dla chętnych też w formie „on-line”.

Zapewniamy bezpłatny nocleg, catering i obiady na warsztatach.

Przykładowe tematy obejmują:

  • Budowę marki na YouTube oraz kurs social media;
  • Budowę strony internetowej oraz kurs marketingu internetowego;
  • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz kurs z zakresu dotacji unijnych;
  • Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej oraz kurs menedżerski.

Tworzenie marki na YouTube

Videomarketing(24h):

• Konfiguracja kanału i opracowanie strategii promowania marki na YouTube

• Sposoby na znalezienie kanału w YouTube dzięki metadanym, współpracom, napisom oraz promowaniu

• Budowanie koncepcji treści oraz dobrych i realnych pomysłów na przekaz

• Wskazówki dotyczące wyboru narzędzi do edycji i profesjonalnego montowania filmów, dodawanie muzyki i efektów dźwiękowych

• YouTube Analytics kanału –sposoby na odczytywanie trendów, sprawdzanie kto ogląda filmy, co podoba się widzom i które filmy mają największy potencjał zarobkowy.

Kurs obsługi socialmedia (10 dni):

• Optymalizacja profili organizacji w kanałach społecznościowych

• Tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych (Facebook, LinkedIn, Twitter i Snapchat)

• Narzędzia analityczne wspierające targetowanie i research grup docelowych, contentmarketing.

Planowanie komunikacji:

• Komunikacja wizualna: grafiki, infografiki, GIFy, zdjęcia 360, zdjęcia 3D, pokazy slajdów

• Facebook Live -kiedy i jak tworzyć transmisje na żywo

• Narzędzia wspomagające tworzenie treści (m.in. Canva, Adobe Spark, Facebook Creative Hub)

• Analiza efektywności działań przykładowe narzędzia (m.in. Sotrender, Google Analytics).

EFEKT –postawiony sklep internetowy

Budowa strony internetowej

Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej (24h):

Indywidualna współpraca z ekspertem:

• Unikalny projekt strony internetowej, instalacja i konfiguracja, pobranie WordPress;

• Personalizacja kokpitu, budowanie treści, dodanie wpisów z mediami;

• Utworzenie strony głównej i dodanie menu, administrowanie stroną;

• Wygląd strony, przygotowanie grafiki, dodawanie widgetów na stronę, tworzenie bloga.

Kurs marketingu internetowego (10 dni):

• Metodyka 3i Digital Marketing Institutena przykładzie własnej strony www

• Research grup docelowych i konkurencji w digitalu, dotarcie do klienta -Customer Journey Map

• Koncepcje i strategie content marketingowe, typy contentui formaty treści, tworzenie person.

SocialMedia Marketing:

• Kluczowe platformy społecznościowe i optymalizacja profili organizacji w kanałach społecznościowych

• Tworzenie społeczności i angażowanie odbiorców w socialmedia

• Tworzenie i optymalizowanie kampanii reklamowych (Facebook, LinkedIn, Twitter i Snapchat).

SEO (SearchEngine Optimization):

• Pozycjonowanie własnej strony internetowej, kluczowe elementy SEO.

EFEKT –własna strona www

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie środków unijnych

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (24h):

Indywidualna współpraca z ekspertem:

• Analiza potrzeb inwestycyjnych oraz identyfikacja aktualnych konkursów adekwatnych do potrzeb

• Przygotowanie wniosku, biznes planu i niezbędnych załączników

• Wsparcie w procesie aplikowania w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego

Kurs z zakresu pozyskiwania środków unijnych (10 dni):

Informacje dotyczące głównych źródeł pozyskiwania funduszy europejskich:

• Przegląd Programów Operacyjnych dla firm w roku 2020

• Dostępne konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej:

• Zasady sporządzania projektów inwestycyjnych, kwalifikowalność wydatków w projekcie

• Omówienie ścieżki aplikowania o wsparcia i warsztaty z wypełniania dokumentacji projektowej

• Przygotowanie analizy finansowej projektu –rachunkowość we wniosku o dofinansowanie.

Rozliczanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych:

• Zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku

• Przygotowanie wniosków o płatność, zasady korekt finansowych –najczęściej popełniane błędy.

EFEKT –wniosek o dofinansowanie inwestycji

Zarządzanie strategiczne

Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej (24h):

Indywidualna współpraca z ekspertem:

• Analiza sytuacji firmy na rynku w ujęciu mikro i makrootoczenia

• Wyznaczenie celów strategicznych i określenie kierunków działania;

• Opracowanie planu wdrożenia i kontakt z ekspertem w zakresie realizacji strategii.

Kurs menedżerski (10 dni):

Narzędzia i techniki zarządzania dla osiągania wyznaczonych celów:

• Poziomy zarządzania strategicznego, budowa modeli biznesowych, ocena atrakacyjności biznesów

• Myślenie strategiczne w ujęciu Lean Management

• Zarządzanie ryzykiem.

Autodiagnoza i rozwój umiejętności menedżerskich:

• Komunikowanie, radzenie sobie ze stresem, Time Managment, inteligencja emocjonalna i społeczna

• Motywowanie i rozwój efektywnego zespołu poprzez coaching i mentoring.

Zarzadzanie sprzedażą:

• Techniki sprzedaży i negocjacje z klientem, psychologia sprzedaży, znaczenie komunikacji i mowy ciała w kontakcie z klientem

• Księgowość, finanse w przedsiębiorstwie

EFEKT –Wzrost efektywności zarządzania firmą

Ścieżka uczestnika  projekcie obejmuje:

• Analiza sytuacji firmy na rynku- 4 godziny

• Indywidualna praca z ekspertem- 24 godzin

•Udział w wybranym kursie- 10 dni

•Spotkanie z coachem i psychologiem biznesu- 5 godzin.

KONTAKT:

530 917 012

akademia@polbi.com.pl

www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue

POLBI Sp. z o.o., ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34, 01-824 Warszawa