Zgłoś się do V edycji „Przedsiębiorstwa Przyszłości”

Przedsiębiorstwo Przyszłości” to Ogólnopolski Program, w którym certyfikowane są firmy cechujące się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku – firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.

Program ma charakter otwarty – może do niego przystapić każda zainteresowana firma. Zdobywców certyfikatu wyłania specjalna Komisja, w której zasiadają profesorowie i doktorzy renomowanych polskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Wyniki tegorocznej, V edycji Programu „Przedsiębiorstwo Przyszłości” ogłoszone zostaną we wrześniu 2018 roku podczas Gali Finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zgłoś swój biznes – przyślij ankietę aplikacyjną w terminie do 22 czerwca 2018 roku. Dokumenty do pobrania – tutaj!

W Programie „Przedsiębiorstwo Przyszłości” mogą wziąć udział firmy różnych branż, bez względu na wielkość i status prawny (spółki prawa handlowego, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą itd.). Szansę na Certyfikat mają firmy, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość, a ponadto: dbają o rozwój pracowników, inwestują w wiedzę (szkolenia, kursy, zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry), myślą przyszłościowo, są odpowiedzialne społecznie.

Certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” to prestiż, promocja, zaufanie rynku, marka solidnego pracodawcy, wiarygodność w oczach partnerów biznesowych, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój.

Co zyskasz?
– otrzymasz godło jakości potwierdzające ich nowoczesne podejście do biznesu, potencjał innowacyjny i rozwojowy oraz osiągnięcia w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim,
– uzyskasz prawo posługiwania się jednym z najbardziej prestiżowych znaków jakości na rynku,
– możesz wykorzystać informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznany certyfikat w swojej działalności marketingowej,
– możesz zaprezentować i promować swoje osiągnięcia i sukcesy podczas uroczystej Gali wręczenia certyfikatów, która odbędzie się w szacownych murach Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– organizatorzy Programu zapewniają nagrodzonym firmom akcję promocyjną związaną z popularyzacją ich sukcesu w postaci pozytywnego wyniku procedury certyfikacyjnej,
– firmy wyróżnione certyfikatem mogą uczestniczyć – na preferencyjnych warunkach – w projektach konferencyjnych, szkoleniowych i projakościowych realizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej dowiesz się na: www.przedsiebiorstwo-przyszlosci.pl